Ens
 • Nom: FUNDACIÓ TARRAGONA 2017
Ens
 • Nom: FUNDACIÓ TARRAGONA 2017

Servei de gestió dels perfils del XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2018 a les xarxes socials i manteniment de les esmentades vies de comunicació

Estat: Formalitzat

FUNDACIÓ TARRAGONA 2017

Informació General

 • Expedient: 22/17
 • Data de publicació de l'anunci: 15/11/2017 18:50 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 07/02/2018 19:39 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  FUNDACIÓ TARRAGONA 2017
 • Impulsor:
  FUNDACIÓ TARRAGONA 2017
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O:
 • Termini de presentació d'ofertes: 30/11/2017 14:00
 • Obertura d'ofertes: 19/12/2017 09:00 Obertura sobres C "Proposició econòmica", Sala de reunions Port Tarraco, Moll de Llevant – Edifici B5, 1a planta

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Termini d'execució: s’estendrà des del 15 de febrer de 2018 fins al 15 de setembre de 2018
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 115.000 €
 • Te lots?: No
 • Import iva: 24.150 €

Adjudicació

 • Data de l'acord: 25/01/2018
 • Data de publicació de l'acord: 07/02/2018
 • Data de formalització del contracte: 31/01/2018
 • Empresa adjudicatària: LA ESTRATEGIA DE CHAPMAN, SL
 • Import: 115.000 €
 • Acord de l'adjudicació:
 • Adjudicació   (950,57 KB)

Lloc de presentació

 • Nom: FUNDACIÓ TARRAGONA 2017
 • Adreça: Marina Port Tarraco
  Moll de Llevant-Edifici B5 1a planta
  43004 Tarragona
 • Telèfon: +34 977 296 155
 • Adreça electrònica: tarragona2018@tarragona2018.cat
 • Horari: de 9:00 a 14:00

Lloc d'informació

 • Nom: FUNDACIÓ TARRAGONA 2017
 • Adreça: Marina Port Tarraco
  Moll de Llevant-Edifici B5 1a planta
  43004 Tarragona
 • Telèfon: +34 977 296 155
 • Adreça electrònica: tarragona2018@tarragona2018.cat
 • Horari: de 9:00 a 14:00