Ens
  • Nom: FUNDACIÓ TARRAGONA 2017
Ens
  • Nom: FUNDACIÓ TARRAGONA 2017

Servei de gestió dels perfils del XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2018 a les xarxes socials i manteniment de les esmentades vies de comunicació

Estat: Formalitzat

FUNDACIÓ TARRAGONA 2017

Informació General

  • Expedient: 22/17
  • Data de publicació de l'anunci: 15/11/2017 18:50 GMT(+1:00)
  • Data de publicació de l'adjudicació: 07/02/2018 19:39 GMT(+1:00)
  • Poder adjudicador:
    FUNDACIÓ TARRAGONA 2017
  • Impulsor:
    FUNDACIÓ TARRAGONA 2017
  • Tipologia: Contracte de serveis
  • Tramitació: Ordinaria
  • Tipus de procediment: Procediment obert
  • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
  • Descripció T.V.O:
  • Termini de presentació d'ofertes: 30/11/2017 14:00
  • Obertura d'ofertes: 19/12/2017 09:00 Obertura sobres C "Proposició econòmica", Sala de reunions Port Tarraco, Moll de Llevant – Edifici B5, 1a planta

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

  • Subjecte a regularització harmonitzada: No
  • Termini d'execució: s’estendrà des del 15 de febrer de 2018 fins al 15 de setembre de 2018
  • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 115.000 €
  • Te lots?: No
  • Import iva: 24.150 €

Adjudicació

  • Data de l'acord: 25/01/2018
  • Data de publicació de l'acord: 07/02/2018
  • Data de formalització del contracte: 31/01/2018
  • Empresa adjudicatària: LA ESTRATEGIA DE CHAPMAN, SL
  • Import: 115.000 €
  • Acord de l'adjudicació:
  • Adjudicació   (950,57 KB)

Lloc de presentació

  • Nom: FUNDACIÓ TARRAGONA 2017
  • Adreça: Marina Port Tarraco
    Moll de Llevant-Edifici B5 1a planta
    43004 Tarragona
  • Telèfon: +34 977 296 155
  • Adreça electrònica: tarragona2018@tarragona2018.cat
  • Horari: de 9:00 a 14:00

Lloc d'informació

  • Nom: FUNDACIÓ TARRAGONA 2017
  • Adreça: Marina Port Tarraco
    Moll de Llevant-Edifici B5 1a planta
    43004 Tarragona
  • Telèfon: +34 977 296 155
  • Adreça electrònica: tarragona2018@tarragona2018.cat
  • Horari: de 9:00 a 14:00