Ens
 • Nom: FUNDACIÓ TARRAGONA 2017
Ens
 • Nom: FUNDACIÓ TARRAGONA 2017

Servei de gestió de l’allotjament de diferents col·lectius assistents als XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2018

Estat: Adjudicació

FUNDACIÓ TARRAGONA 2017

Informació General

 • Expedient: 9/17
 • Data de publicació de l'anunci: 07/07/2017 23:31 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 30/01/2018 18:15 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  FUNDACIÓ TARRAGONA 2017
 • Impulsor:
  FUNDACIÓ TARRAGONA 2017
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: Oferta econòmica............60 punts Reducció d’habitacions......18 punts Descripció dels hotels......12 punts Pla de gestió...............10 punts
 • Termini de presentació d'ofertes: 17/08/2017 14:00
 • Obertura d'ofertes: 23/08/2017 11:30 Obertura sobres A "Documentació formal" i B "Documentació no avaluable automàticament", Sala de reunions Port Tarraco, Moll de Llevant – Edifici B5, 1a planta

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada:
 • Termini d'execució: Des de la seva formalització fins a la seva liquidació, que es produirà com a màxim el 31 de juliol 2018
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 1.506.199,71 €
 • Te lots?: No
 • Import iva: 88.099,91 €

Adjudicació

 • Data de l'acord: 15/01/2018
 • Data de publicació de l'acord: 30/01/2018
 • Empresa adjudicatària: VIAJES EL CORTE INGLES, SA
 • Import: 793.559,08 €
 • Acord de l'adjudicació:
 • Adjudicació   (1315,17 KB)

Observacions

 • Atesa la detecció d’error material en el Plec de Clàusules Particulars, s’ha procedit a la modificació del mateix (en concret, de part de les seves clàusules 7 i 18). En atenció a dita modificació, i d’acord amb l’article 47 de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer, s’ha prorrogat el termini de presentació d’ofertes fins el dia 17 d’agost a les 14:00 En cas que arribada la data d’obertura dels sobres A i B, no s’haguessin rebut totes les ofertes presentades per correu, es posposarà la celebració de la mesa d’obertura de les ofertes. La nova data de celebració es publicarà en el perfil.

Lloc de presentació

 • Nom: FUNDACIÓ TARRAGONA 2017
 • Adreça: Marina Port Tarraco
  Moll de Llevant-Edifici B5 1a planta
  43004 Tarragona
 • Telèfon: +34 977 296 155
 • Adreça electrònica: tarragona2018@tarragona2018.cat
 • Horari: de 9:00 a 14:00

Lloc d'informació

 • Nom: FUNDACIÓ TARRAGONA 2017
 • Adreça: Marina Port Tarraco
  Moll de Llevant-Edifici B5 1a planta
  43004 Tarragona
 • Telèfon: +34 977 296 155
 • Adreça electrònica: tarragona2018@tarragona2018.cat
 • Horari: de 9:00 a 14:00