Ens
 • Nom: FUNDACIÓ TARRAGONA 2017
Ens
 • Nom: FUNDACIÓ TARRAGONA 2017

60/18 Subministrament d’equips de raigs X per a controls de seguretat en els XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2018

Estat: Formalitzat

FUNDACIÓ TARRAGONA 2017

Informació General

 • Expedient: 60/18
 • Data de publicació de l'anunci: 25/04/2018 18:54 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 11/06/2018 19:35 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  FUNDACIÓ TARRAGONA 2017
 • Impulsor:
  FUNDACIÓ TARRAGONA 2017
 • Tipologia: Contracte de subministrament
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert simplificat
 • Tipus de valoració d'ofertes: Un sol Criteri
 • Termini de presentació d'ofertes: 16/05/2018 17:00
 • Obertura d'ofertes: 16/05/2018 17:00 Obertura sobres B "Documentació avaluable automàticament", Sala de reunions Port Tarraco, Moll de Llevant – Edifici B5, 1a planta

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Termini d'execució: Des de la seva formalització fins al lliurament de la memòria que com a màxim s’entregarà el 31 de juliol de 2018
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 34.986 €
 • Te lots?: No
 • Import iva: 7.347,06 €

Adjudicació

 • Data de l'acord: 29/05/2018
 • Data de publicació de l'acord: 11/06/2018
 • Data de formalització del contracte: 11/06/2018
 • Empresa adjudicatària: ARCANO EQUIPOS ESPECIALES, SL
 • Import: 42.329 € IVA inclòs
 • Acord de l'adjudicació:
 • Resolució adjudicació   (936,63 KB)

Observacions

 • La traducción del Pliego de cláusulas particulares al castellano, esta hecha por Medios electrónicos del pliego en catalán, en caso de error prevalecerá lo establecido en el pliego en catalán

Lloc de presentació

 • Nom: FUNDACIÓ TARRAGONA 2017
 • Adreça: Marina Port Tarraco
  Moll de Llevant-Edifici B5 1a planta
  43004 Tarragona
 • Telèfon: +34 977 296 155
 • Adreça electrònica: tarragona2018@tarragona2018.cat
 • Horari: de 9:00 a 14:00

Lloc d'informació

 • Nom: FUNDACIÓ TARRAGONA 2017
 • Adreça: Marina Port Tarraco
  Moll de Llevant-Edifici B5 1a planta
  43004 Tarragona
 • Telèfon: +34 977 296 155
 • Adreça electrònica: tarragona2018@tarragona2018.cat
 • Horari: de 9:00 a 14:00