Ens
 • Nom: FUNDACIÓ TARRAGONA 2017
Ens
 • Nom: FUNDACIÓ TARRAGONA 2017

Serveis de producció de les Cerimònies d’Inauguració i Cloenda dels XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2018

Estat: Formalitzat

FUNDACIÓ TARRAGONA 2017

Informació General

 • Expedient: 1/17
 • Data de publicació de l'anunci: 07/07/2017 19:38 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 09/10/2017 15:06 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  FUNDACIÓ TARRAGONA 2017
 • Impulsor:
  FUNDACIÓ TARRAGONA 2017
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Lloc i data de publicació: TED-DOUE 12/07/2017
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: Cronograma d’execució del contracte ..... fins a 45 punts Oferta econòmica......................... fins a 30 punts Memòria tècnica.......................... fins a 25 punts
 • Termini de presentació d'ofertes: 16/08/2017 14:00
 • Obertura d'ofertes: 06/09/2017 17:00 Obertura sobres C "Documentació avaluable automàticament", Sala de reunions Port Tarraco, Moll de Llevant – Edifici B5, 1a planta
 • Erasmus+
  Cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada:
 • Termini d'execució: Des de la seva formalització fins el 10 de setembre de 2018.
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 1.491.735,54 €
 • Te lots?: No
 • Import iva: 208.264,46

Adjudicació

Observacions

 • En cas que arribada la data d’obertura dels sobres A i B, no s’haguessin rebut totes les ofertes presentades per correu, es posposarà la celebració de la mesa d’obertura de les ofertes. La nova data de celebració es publicarà en el perfil.

Lloc de presentació

 • Nom: FUNDACIÓ TARRAGONA 2017
 • Adreça: Marina Port Tarraco
  Moll de Llevant-Edifici B5 1a planta
  43004 Tarragona
 • Telèfon: +34 977 296 155
 • Adreça electrònica: tarragona2018@tarragona2018.cat
 • Horari: de 9:00 a 14:00

Lloc d'informació

 • Nom: FUNDACIÓ TARRAGONA 2017
 • Adreça: Marina Port Tarraco
  Moll de Llevant-Edifici B5 1a planta
  43004 Tarragona
 • Telèfon: +34 977 296 155
 • Adreça electrònica: tarragona2018@tarragona2018.cat
 • Horari: de 9:00 a 14:00