Ens
 • Nom: FUNDACIÓ TARRAGONA 2017
Ens
 • Nom: FUNDACIÓ TARRAGONA 2017

41/18 Serveis de subministrament d’elements divisoris per la realització dels XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2018

Estat: Formalitzat

FUNDACIÓ TARRAGONA 2017

Informació General

 • Expedient: 41/18
 • Data de publicació de l'anunci: 08/03/2018 22:45 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 14/05/2018 18:17 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  FUNDACIÓ TARRAGONA 2017
 • Impulsor:
  FUNDACIÓ TARRAGONA 2017
 • Tipologia: Contracte mixt
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O:
 • Termini de presentació d'ofertes: 23/03/2018 14:00
 • Obertura d'ofertes: 11/04/2018 18:00 Obertura sobres C "Documentació avaluable automàticament", Sala de reunions Port Tarraco, Moll de Llevant – Edifici B5, 1a planta

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Termini d'execució: L'establert a la clàusula 5 del plec de condicions particulars
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 135.000 €
 • Te lots?: No
 • Import iva: 28.350 €

Adjudicació