Ens
 • Nom: FUNDACIÓ TARRAGONA 2017
Ens
 • Nom: FUNDACIÓ TARRAGONA 2017

Subministrament i gestió integral d’estructures modulars efímeres dels XVIII Jocs Mediterranis

Estat: Termini de presentació d’ofertes obert

FUNDACIÓ TARRAGONA 2017

Informació General

 • Expedient: 38/18
 • Data de publicació de l'anunci: 08/03/2018 23:20 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  FUNDACIÓ TARRAGONA 2017
 • Impulsor:
  FUNDACIÓ TARRAGONA 2017
 • Tipologia: Contracte mixt
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O:
 • Termini de presentació d'ofertes: 23/03/2018 14:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Termini d'execució: L'establert a la clàusula 5 del plec de condicions particulars
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 199.500 €
 • Te lots?: No
 • Import iva: 41.895 €