Ens
 • Nom: FUNDACIÓ TARRAGONA 2017
Ens
 • Nom: FUNDACIÓ TARRAGONA 2017

23/18 Adquisició, instal·lació de l’equipament esportiu i la prestació del servei de suport a la competició de rem i piragüisme dels XVIII Jocs Mediterranis

Estat: Formalitzat

FUNDACIÓ TARRAGONA 2017

Informació General

 • Expedient: 23/18
 • Data de publicació de l'anunci: 08/03/2018 19:37 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 11/06/2018 19:29 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  FUNDACIÓ TARRAGONA 2017
 • Impulsor:
  FUNDACIÓ TARRAGONA 2017
 • Tipologia: Contracte mixt
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O:
 • Termini de presentació d'ofertes: 19/03/2018 14:00
 • Obertura d'ofertes: 22/03/2018 15:15 Obertura sobres A "Documentació formal" i Obertura sobres C "Criteris automàtics", Sala de reunions Port Tarraco, Moll de Llevant – Edifici B5, 1a planta

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Termini d'execució: L'establert a la clàusula 5 del plec de condicions particulars
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 149.500 €
 • Te lots?: No
 • Import iva: 31.395 €

Adjudicació

 • Data de l'acord: 18/05/2018
 • Data de publicació de l'acord: 11/06/2018
 • Data de formalització del contracte: 28/05/2018
 • Empresa adjudicatària: TEGYSPORT, SAS
 • Import: 141.500 € IVA exclòs
 • Acord de l'adjudicació:
 • Resolució adjudicació   (1612,99 KB)

Lloc de presentació

 • Nom: FUNDACIÓ TARRAGONA 2017
 • Adreça: Marina Port Tarraco
  Moll de Llevant-Edifici B5 1a planta
  43004 Tarragona
 • Telèfon: +34 977 296 155
 • Adreça electrònica: tarragona2018@tarragona2018.cat
 • Horari: de 9:00 a 14:00

Lloc d'informació

 • Nom: FUNDACIÓ TARRAGONA 2017
 • Adreça: Marina Port Tarraco
  Moll de Llevant-Edifici B5 1a planta
  43004 Tarragona
 • Telèfon: +34 977 296 155
 • Adreça electrònica: tarragona2018@tarragona2018.cat
 • Horari: de 9:00 a 14:00