Ens
 • Nom: FUNDACIÓ TARRAGONA 2017
Ens
 • Nom: FUNDACIÓ TARRAGONA 2017

7/18 Servei de transport de diferents col·lectius assistents als XVIII Jocs Mediterranis

Estat: Formalitzat

FUNDACIÓ TARRAGONA 2017

Informació General

 • Expedient: 7/18
 • Data de publicació de l'anunci: 22/02/2018 20:18 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 07/05/2018 18:54 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  FUNDACIÓ TARRAGONA 2017
 • Impulsor:
  FUNDACIÓ TARRAGONA 2017
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O:
 • Termini de presentació d'ofertes: 29/03/2018 14:00
 • Obertura d'ofertes: 11/04/2018 17:30 Obertura sobres C "Documentació avaluable automàticament", Sala de reunions Port Tarraco, Moll de Llevant – Edifici B5, 1a planta
 • Erasmus+
  Cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada:
 • Termini d'execució: des de la formalització del contracte fins al 31 de juliol de 2018
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 530.909,09 €
 • Te lots?: No
 • Import iva: 53.090,91 €

Adjudicació

Observacions

 • Es fa constar que per error es va publicar l’import de l’IVA de 111.490,91 € que correspondria a un tipus impositiu del 21% quan el que havia de constar era el de 53.090,91 € corresponent a un tipus impositiu del 10%.

Lloc de presentació

 • Nom: FUNDACIÓ TARRAGONA 2017
 • Adreça: Marina Port Tarraco
  Moll de Llevant-Edifici B5 1a planta
  43004 Tarragona
 • Telèfon: +34 977 296 155
 • Adreça electrònica: tarragona2018@tarragona2018.cat
 • Horari: de 9:00 a 14:00

Lloc d'informació

 • Nom: FUNDACIÓ TARRAGONA 2017
 • Adreça: Marina Port Tarraco
  Moll de Llevant-Edifici B5 1a planta
  43004 Tarragona
 • Telèfon: +34 977 296 155
 • Adreça electrònica: tarragona2018@tarragona2018.cat
 • Horari: de 9:00 a 14:00