Treballs de producció de les cerimònies d'inauguració i cloenda dels XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2017


Treballs de producció de les cerimònies d'inauguració i cloenda dels XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2017

 • Data de publicació: 12/08/2016
 • Poder adjudicador: FUNDACIÓ TARRAGONA 2017
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Descripció: Treballs de producció de les cerimònies d'inauguració i cloenda dels XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2017
 • Detall: La Fundació te la intenció de contractar properament, pel procediment d’urgència, els treballs de producció de les cerimònies d'inauguració i cloenda dels XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2017, per aquest motiu es publica aquest anunci Previ dirigit als possibles interesats i s’informa del següent: Des de la data d’avui els licitadors que estiguin interessats en visitar les instal•lacions del Club Gimnàstic Tarragona, on es celebraran les cerimònies, podran posar-se en contacte amb la Fundació Tarragona 2017 (a través del correu electrònic tarragona2017@tarragona2017.cat), a fi i efecte de concertar un dia i hora per visitar aquestes instal•lacions. Es posa igualment a disposició dels possibles interessats els plecs de clàusules que serviran de base per a l’aprovació dels plecs definitius.
 • Documents:
 • Annex V PPT
 • Plec prescripcions tècniques
 • Annex I PPT
 • Annex IV PPT
 • Annex II PPT
 • Annex III PPT
 • Plec clàusules particulars
 • Annex VI PPT