EXPEDIENT LICITACIÓ DATA PUBLICACIÓ PODER ADJUDICADOR ESTAT
24/18 24/18 Instal·lació de seu efímera i la gestió integral de la competició de voleï platja dels XVIII Jocs Mediterranis 08/03/2018 23:13 GMT(+1:00) FUNDACIÓ TARRAGONA 2017 Formalitzat
41/18 41/18 Serveis de subministrament d’elements divisoris per la realització dels XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2018 08/03/2018 22:45 GMT(+1:00) FUNDACIÓ TARRAGONA 2017 Formalitzat
40/18 40/18 Serveis de subministrament de prefabricats per la realització dels XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2018 08/03/2018 22:36 GMT(+1:00) FUNDACIÓ TARRAGONA 2017 Formalitzat
39/18 39/18 Servei d’acabats i mobiliari per la realització del Jocs Mediterranis Tarragona 2018 08/03/2018 22:30 GMT(+1:00) FUNDACIÓ TARRAGONA 2017 Formalitzat
38/18 38/18 Subministrament i gestió integral d’estructures modulars efímeres dels XVIII Jocs Mediterranis 08/03/2018 23:20 GMT(+1:00) FUNDACIÓ TARRAGONA 2017 Formalitzat
S'han trobat 31 licitacions.
* La data publicació, si no s'expressa el contrari, es refereix a la data de publicació en el Perfil de Contractant.
Anterior1234567Següent

Licitacions publicades abans de 21/09/2011